загрижен (прид.) - главче (имн.)

Тесна беловаросана одаја, зелени клупи, загрижени главчиња.
„Улица“ од Славко Јаневски (1951)