возрасен (прид.) - зборува (гл.)

Обожава да ги чита црните хроники по весниците, или да слуша кога возрасните зборуваат за тоа, па потоа нѝраскажува.
„Игбал, мојата тајна“ од Јагода Михајловска Георгиева (2000)