будала (прид.) - зборува (гл.)

Доаѓаат времиња кога мудриот молчи, будалата зборува, а фукарата се богати! (Иво Андриќ)
„Балканвавилонци“ од Луан Старова (2014)