Грција (прид.) - зборува (гл.)

Рече дека е учителка, ама грчки зборува многу слабо и толку колку што научила од своите деца и внуци кои се на печалба во Грција.
„На пат со времето“ од Петре Наковски (2010)