од (предл.) - количество (имн.)

Ударот од падот на храната е тап, како пад во дупка со вода, се распрснува водата насекаде, таа се шири по потреба од количеството внесена храна – рече старецот.
„Мудрецот“ од Радојка Трајанова (2008)