на (предл.) - цвркот (имн.)

Внимателно го следев умирањето на пчелиното брчење и гаснењето на цвркотот.
„Кловнови и луѓе“ од Славко Јаневски (1956)