во (предл.) - важен (прид.)

Неговите противречности можат да бидат противречности на доцно-капиталистичкото 6 okno.mk општество, но што и да им е причина, сосема сигурно се манифестираат во важниот (постмодерен) концепт за „присуство на минатото”.
„Маргина бр. 36“ (1997)