ѕверка (имн.) - ноќ (имн.)

„Зошто, другар Ванков, ги кршевте нашите врати?“ „Зашто оваа ноќ е ѕверка ноќ“ , се стресе старецот. „Зашто мртвите сакаат да го земат местото на живите.“ „Ни се потсмеваш“ , рече мешлестиот мандолинист од број 9. „Си играш, другар Ванков“.
„Месечар“ од Славко Јаневски (1959)