фабрикант (имн.) - излее (гл.)

За десет месеци од оваа прва македонска “фабрика“, саблерските фабриканти излеаја илјада и петстотини бомби од различна големина наменети како дар за султанот и за неговите помагачи.
„Гоце Делчев“ од Ванчо Николески (1964)