станарка (имн.) - кон (предл.)

Кон нив се однесуваше како станарка кон станодавци.
„Омраза - длабоко“ од Драгица Најческа (1998)