песок (имн.) - како (прил.)

Гледав векови песок како покриваат судбини.
„Амбасади“ од Луан Старова (2009)