око (имн.) - изобличен (прид.)

Беше тоа човек од околу шеесет години, слаб и подгрбавен, со долг, добродушен нос и со благи очи изобличени од дебелите стакла на очилата.
„1984“ од Џорџ Орвел (1998)