маса (имн.) - тепсија (имн.)

Мајка ја стави среде масата тепсијата со питата тикуш, а госпоѓа Камилска веднаш до неа тепсијата со питата наречена петаник.
„Балканвавилонци“ од Луан Старова (2014)