маса (имн.) - свет (имн.)

Масата свет почна да урлика само што го виде пламенот.
„Калеш Анѓа“ од Стале Попов (1958)