маса (имн.) - разговор (имн.)

Од учесниците на тркалезната маса разговорот го започнал Сава Косановиќ, кој нагласил дека Југославија претставува најинтересниот дел на Балканот, бидејќи таа повеќе од две години се борела против окупацијата, а тоа, според него, било одраз на вистинскиот балкански дух.
„Македонија низ нишанот на САД и Британија“ од Тодор Чепреганов (2012)