маса (имн.) - луѓе (имн.)

Тука во Лондон, огромна маса луѓе никогаш немале доволно храна, од раѓање до смрт.
„1984“ од Џорџ Орвел (1998)
Елени два и маса луѓе. Прослава. Танц. Веселба.
„Портокалова“ од Оливера Доцевска (2013)