маса (имн.) - дружба (имн.)

На не­колку споени маси дружба на стари пензионери кои се собираат еднаш во неделата, како што тие велат „на чорба“.
„Седум години“ од Зорица Ѓеорѓиевска (2012)