маса (имн.) - диплома (имн.)

Ја плесна на маса дипломата, се испрчи со своите метро и педесет под прашалник: „Положив, со одличен пет!“
„И ѓаволот чита пРада“ од Рада Петрушева (2013)