магацин (имн.) - на (предл.)

Сѐ што сака модерно да се носи, се купува од магацините на Париската улица.
„Патувања“ од Никола Кирков (1982)