магацин (имн.) - украде (гл.)

Ги најде шестотини лири и навистина купи сто и дваесет куси манлихери за нив, а од војните магацини украдоа со некои прилепчани две три илјади патрони и ги испрати за внатрешноста.
„Толе Паша“ од Стале Попов (1976)