количество (имн.) - скриен (прид.)

Благородникот Кастиљоне препорачува: „Кога зборовите што ги користи некој писател содржат одредено количество скриена остроумност, тие ќе се здобијат со повеќе авторитет.
„МАРГИНА 22“ (1995)