количество (имн.) - љубов (имн.)

Уметникот, кога ја креира својата творба, внесува огромно количество љубов што може да го прими и сензитивизира целиот свет.
„Читај ми ги мислите“ од Ивана Иванова Канго (2012)