количество (имн.) - храна (имн.)

Се надевав дека ако ништо друго, кога ќе се опуштам и ќе ми помине стресот од менувањето на средината и внесувањето на големи количества храна, олеснувањето ќе дојде само од себе.
„Чкртки“ од Румена Бужаровска (2007)
Преголемото количество храна во нејзината чинија ѝ го затапуваше апетитот.
„Невестата на доселеникот“ од Стојан Христов (2010)
Рози дотогаш немаше видено толкаво количество храна, или толку многу разновидна храна, едновремено на една трпеза.
„Невестата на доселеникот“ од Стојан Христов (2010)