количество (имн.) - звук (имн.)

Во попладневната тишина, количеството звуци беше изненадувачко.
„1984“ од Џорџ Орвел (1998)