количество (имн.) - жаба (имн.)

Зоран М. од Штип кај кого гостувавме и кој го организира настапот ни вети големо количество жаби.
„МАРГИНА бр. 26-28“ (1996)