количество (имн.) - вода (имн.)

Доволното количество вода што го испив на после­дна­та чешма ми ја раздвижи крвта низ дамарите, доволно да ме соочат не само со драматичната ситуција во која се најдов, туку и да ме наведат на мисли кои сигурно произлегуваа од силната доза на страдање.
„Атеистички музеј“ од Луан Старова (1997)
„Сето тоа започнало во јуни 1988 година, кога откај грчката страна почнале да изпуштаат огромни количества вода, потребни за наводнување на полињата.
„Тополите на крајот од дедовата ливада“ од Бистрица Миркуловска (2001)
Или пак Архимедовиот закон за подеднаквото количество вода што го истиснува секое тело потопено во таа вода.
„На пат кон Дамаск“ од Елизабета Баковска (2006)