илјада (имн.) - прв (прид.)

Фондацијата Отворено општество (која досега единствена го помагаше списаниево, и тоа со вкупна сума од 22 илјади ам. долари, пет илјади првата година, дванаесет втората и по­втор­но пет третава) дава одредени знаци дека нив­ната „великодушност” не е бескрајна.
„МАРГИНА бр. 34“ (1996)