илјада (имн.) - невработен (прид.)

Половината од тие 400 иљади невработени се од машкиот пол, а 80 проценти од нив може сесрдно да дадат придонес во донација на таа течност за која нашата држава издвојува толку високи суми.
„Двоглед“ од Горан Јанкуловски (2011)