илјада (имн.) - мелографски (прид.)

Објавени се и повеќе илјади мелографски песни.
„Молика пелистерска“ од Бистрица Миркуловска (2014)