илјада (имн.) - квадратен (прид.)

Модернистичката структура од стакло и неоксидирачки челик, дизајнирана од токискиот архитект Takahiko Yanagi- sawa, го издига најголемиот јапонски изложбен простор (некои велат, премногу голем) од дваесетина илјади квадратни метри.
„МАРГИНА бр. 34“ (1996)
„Сега ние ја оградуваме порвшината - три илјади квадратни метри.“
„Тополите на крајот од дедовата ливада“ од Бистрица Миркуловска (2001)
Во прво време тука ќе расте шума на површина од три илјади квадратни метри.
„Тополите на крајот од дедовата ливада“ од Бистрица Миркуловска (2001)