илјада (имн.) - добар (прид.)

Имаше добрина во него за илјада добри луѓе! - ми вели другарот.
„Добри мои, добар ден“ од Глигор Поповски (1983)