илјада (имн.) - годишен (прид.)

Сега сметам на дваесет и пет илјади годишен приход”. 142 okno.mk * Шест влезови, илјада огнови, толпа, жандарми, тапкање.
„МАРГИНА бр. 29-31“ (1996)
Роже Кајоа, сакаше да н разувери во вечноста на книгата, велејќи ни дека книгата, уште од клинестото писмо на кое беа пишувани закониците на Хумараби, има три илјади годишна историја, која сигурно ќе продолжи и во новите милениуми. Така ни говореше Роже Кајоа...
„Потрага по Елен Лејбовиц“ од Луан Старова (2008)