илјада (имн.) - вооружен (прид.)

Солун е опколен од две илјади вооружени луѓе".
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)