илјада (имн.) - ваков (прид.)

А во овој случај во прашање беше едно царско село од кое царот секоја година прибираше барем по илјада вакви златници, та Арслан не сакаше тој да биде причина да се запусти овој богат извор на приходи за царската каса за некакви си пет лири пари.
„Толе Паша“ од Стале Попов (1976)