илјада (имн.) - бел (прид.)

Во неговите очи како да расцветуваат илјада бели и црвени трендафили.
„Билјана“ од Глигор Поповски (1972)