илјада (имн.) - во (предл.)

Тешко е да се најдат пет илјади во неволја, многу тешко. Тогаш Жаклин беше првпат насмеана, месје.
„Кловнови и луѓе“ од Славко Јаневски (1956)
Се очекува да бидат една илјада во следните неколку дена. Дали може да очекуваме пратки во моментот“.
„Британските воени мисии во Македонија (1942-1945)“ од Тодор Чепреганов (2001)