илјада (имн.) - ѕвезда (имн.)

Изгорена сум јас, горам по тебе најмил, илјада ѕвезди симнувам додека чекам, и чекам и... ...чекам...
„Читај ми ги мислите“ од Ивана Иванова Канго (2012)