илјада (имн.) - работа (имн.)

Илјада работи има по орманите, расфрлани во одајата горе, на таванот.
„Бојана и прстенот“ од Иван Точко (1959)