илјада (имн.) - миризба (имн.)

- Не знаеш просто на што мириса, тато. Илјада миризби здружени во една чудесна. - Така мириса планината, злато.
„Бојан“ од Глигор Поповски (1973)