илјада (имн.) - милја (имн.)

Некогаш одамна, вели тој, имало еден пар сопрен во слика на простор-време, или како да беа стопирани во сликата, како што ти и јас би биле пак да летаме преку земјата, од исток на запад со брзина од 600 милји на час додека САД пролетуваат под нас од запад кон исток со брзина од 1000 милји, носејќи ги со себе Земјината атмосфера и нашиот DC-10 со нето брзина од минус 400, додека нашата планета збивта околу Сонцето со брзина од 66 илјади милји на час а нашата галактичка локална група заеднички трча кон Големиот атрактор отприлика milion und so Weiter, но за нас ефектот е како да седиме во темница со пластични чаши со шабли од Мендосин на 32 илјади стапки над Мисисипи, да речеме - што е точка којашто за нас во тој момент, како и било која друга точка, би можела да се смета за Stillpunkt во средиштетето на нашиот космос и сите други, од која релативно се сметаат нивните вртоглави движења и контра-движења. Маргина 34 79
„МАРГИНА бр. 34“ (1996)
Светот станува соседство во кое едно лице оддалечено осум илјади милји може да биде “овде, под твојот прозорец”.
„МАРГИНА бр. 32-33“ (1996)
Никој не знае ништо за нив и за бебето, а комбето ќе издржи уште барем пет илјади милји.
„МАРГИНА бр. 32-33“ (1996)
Пет илјади милји изодив за да те видам.
„Портокалова“ од Оливера Доцевска (2013)
Пет илјади милји да изминеш и пак да се вратиш, ти ни тогаш нема да сфатиш... веќе вредност немаш.. јас сфатив кој си...пет илјади пати.
„Портокалова“ од Оливера Доцевска (2013)