илјада (имн.) - лице (имн.)

Не сакав да го разочарам својот нов идол што еднаш бездруго ќе му стане другар на човекот со илјада лица, на Лон Чени.
„Улица“ од Славко Јаневски (1951)
Војната е пекол бидејќи има илјада лица, коишто како на удвоени фотографии се прекршуваат едно преку друго.
„МАРГИНА бр. 8-9“ (1994)