илјада (имн.) - коњ (имн.)

Стариот тешко воздивна и со тон на навреда рече: - Кога тука не преселија, дотеравме петнаесет илјади овци, десет илјади кози и три илјади коњи.
„На пат со времето“ од Петре Наковски (2010)