илјада (имн.) - звук (имн.)

Тука, на слобода, со илјади звуци, бои и желби.
„Големата вода“ од Живко Чинго (1984)
Проба петнаесет илјади звуци, огромен џумбуш, но јас бладав побрзо од неа, ја изебав, ја заебав на „финиш“.
„МАРГИНА бр. 19-20“ (1995)