илјада (имн.) - документ (имн.)

Откривајќи ги битолските сиџили, тие сто илјади документи, секој со своја душа, со своја историја, претпоставуваше дека лесно ќе ги поврзе со други, со трети души, со други истории.
„Тврдина од пепел“ од Луан Старова (2002)
Стотици илјади документи.
„Тврдина од пепел“ од Луан Старова (2002)