илјада (имн.) - бик (имн.)

Седнат покрај работ на тесната јама, со јастребот на рамо, Еразмо почна да го јаде мислата како да дојде до дијамантот, затоа што со него може да се купи илјада бика, не мора да трча по неговиот Чако!
„Мудрецот“ од Радојка Трајанова (2008)