илјада (имн.) - бегалец (имн.)

Огромен број жртви, стотици илјади бегалци, разурнати градови и села, веројатно мировна конференција за Македонија, меѓународни трупи што би го вршеле разграничувањето...
„На пат кон Дамаск“ од Елизабета Баковска (2006)