илјада (имн.) - таков (зам.)

Слепци, каква полза од цементот, кога веќе час подоцна никнале уште илјада такви места.
„Големата вода“ од Живко Чинго (1984)
Постојат илјади такви модели како опис на светот.
„Балканвавилонци“ од Луан Старова (2014)