илјада (имн.) - се (гл.)

Според извори на грчкиот кралски генералштаб, а и според извори на комунистичкото раководство, на страната на комунистите се бијат 25 илјади борци од кои, тврдат, 11 илјади се Македонци.
„Големата удолница“ од Петре Наковски (2014)