илјада (имн.) - запише (гл.)

Претпоставуваше дека, во една од овие сто илјади запишани вистини во сиџилите, се крие и тајната на семејното стебло на неговите предци, по мајкина линија.
„Тврдина од пепел“ од Луан Старова (2002)