илјада (имн.) - жолти (гл.)

Намириса Мицко дека дедот Билјар вртка уште од турско по петшестотини илјади жолти и гледа на некој начин да ги лапне.
„Крпен Живот“ од Стале Попов (1953)